01/2337-570 info@dom-godan.hr

Zaposlenici

Ravnateljica Doma je mr.sc. Ljiljana Godan, koja je 30 godina provela kao viša medicinska sestra, glavna sestra i magistra socijalne psihijatrije u KBC Rebro. U Domu obavlja svu organizaciju i upravljanje poslovima vezanim na zdravstvene usluge i njegu korisnika. Zamjenica ravnateljice je medicinska sestra i viša radna terapeutkinja (dipl. VRT) Ivana Jonjić, koja dijeli poslove sa ravnateljicom. Poslovno upravljanje i organizaciju općih funkcija doma, upravljanje financijama i logistiku vodi Josip Godan, dipl. ekon.

Mlađa generacija, Ana Godan, dr. med. i Borna Godan. dr. med. uključeni su u proces liječničke pomoći i konzultacija.

Liječničke konzultacije obavljaju liječnici specijalisti interne, kirurgije, psihijatrije i obiteljske medicine. Dom ima na obje lokacije po tri stalna tima, koji čine medicinska sestra, njegovateljica i fizioterapeut, a izmjenjuju se prema prirodi posla i potrebama, sa stalnim 24-satnim dežurstvima medicinskih sestara.

Kontakt podaci

Sermageova 16
10000 Zagreb
Tel.: 01/2337-570, 01/2335-013

Srebrnjak 90 a
10000 Zagreb
Tel.: 01/2430-982
Mob.: 098/723-994

E-mail: info@dom-godan.hr

Fotogalerija